Svenska båtböcker

Blog

Svenska båtböcker

Sverige är ett land med mycket varierad natur. Det finns höga berg, stora platta fält och odlingsområden och enorma skogar. Hela landet är omgivet av vatten, men rymmer även många sjöar, stora som små. Ett viktigt intresse för svenskar är därför friluftsliv och natur men även båtsport. Det finns många olika typer av båtar och det finns flera knep för hur man skall göra för att ha så behagliga turer som möjligt med båten, hur man skall sköta om den på bästa sätt och var man skall åka och vilka hamnar som är trevliga att besöka. 

Vad hittar man i en båtbok

Ett sätt att hitta information som rör båtlivet är att införskaffa sig en båtbok. Det finns böcker som är väldigt nischade och endast handlar om en viss båttyp, eller böcker som specifikt riktar in sig på en viss del av båtlivet, exempelvis hur man lättast lagar god mat när man är ute till havs. Kokböcker som rör båtlivet har ofta enkla recept med få ingredienser som kan förvaras och håller länge utan kylning, såsom konservburkar, mjukost på tub och frysvaror. Båtböcker kan fungera som en handbok för den som är båtägare. Information kring båtmässor, omhändertagande av materialet, sjösättning och sjövett kan samlas på en plats. På sjön använder man ett annat språk än det vi använder dagligen. Ett snöre kallas tamp, en knut kallas knop. Tack vare en bok om båtar kan du navigera i detta nya ordhav och utveckla ett mer nautiskt vokabulär. En annan sak man bör lära sig när man skall vistas på havet är att läsa av flaggor, eller åtminstone ha en bild där man kan få hjälp att tolka dem. Flaggspel används på sjön för att signalera till andra båtar, och man kan såväl skriva sammansatta ord som kommunicera en sak med en flagga, exempelvis att man har motorproblem eller att det är en dykare i vattnet.

På havet kan man inte alltid lita på tekniken, med telefoner och GPS, utan mer traditionella metoder såsom navigation utifrån ett sjökort är att föredra. Det finns böcker där man kan lära sig allt om sjökortssymboler, hur man läser sjökort, lägger ut kurser och räknar ut hur lång tid det kommer att ta att komma från en plats till en annan. Detta är viktigt kunskap som alla som vistas på havet bör kunna för att undvika grundstötningar och andra faror. Båtböcker rymmer ofta mycket information om såväl djurliv som om naturens flora och fauna. Det är viktigt att man som båtägare är medveten om sin omgivning och de djur och växter man kan påverka genom sitt beteende i skärgården. Det finns regler för att bevara vår unika miljö i skärgården, exempelvis är det inte tillåtet att besöka alla öar eller att elda på klippor. Genom att följa vissa regler kan man undvika att påverka omgivningen negativt, undvika att kollidera eller förstöra resor för andra båtägare och göra det bästa av sin egen resa. Därför bör alla båtägare äga minst en båtbok för att lära sig om alla de beteenden som förväntas av en person på havet.

© 2021 MBAT