Sjöfartens historia

Blog

Sjöfartens historia

Jordens yta består nästan av tre fjärdedelar vatten och skeppet har haft en stor betydelse för människans utveckling genom historian. De tidiga civilisationerna i Egypten och Mesopotamien tog sig farm genom floderna. Den bördiga jorden längs floderna bidrog även till att människan kunde bosätta sig. Det fanns sjömän innan det fanns jordbrukare. Sjöfarten har fått sin stora betydelse genom att det är lättare att transportera tyngre saker till sjöss än på en landsväg. Även undervattensarkeologin bevisar sjöfartens betydelse, där man bland annat har påträffat olika vrak. Det äldsta lermodellen av ett segelfartyg är daterat till 3500 f kr. Skeppets betydelse finns även på en del ristningar från de tidiga civilisationerna. Exempel i Sverige finns det hällristningar med skepp. Från Skandinavien var vikingarna kända som handelsmän som kommer med sina skepp.

Segelfartygens stormaktstid 1500- till mitten av 1800-talet

På 1400-talet byggde man fartyg som både var sjödugligare och större med en ny skepps teknik. Under denna period utvecklades även navigeringsredskapen, kartorna blev mer pålitliga och kompassen anpassades för sjöfart. Utvecklingen av fartygen gjorde så att man kunde färdas på öppna hav och ha en tyngre last. Nya handelsvägar och kontinenter upptäcktes. Genom koloniseringen ökade fjärrhandeln och rivaliteten kraftigt. Krigen blev fler och större än de tidigare i jakten på kolonierna, vilket ledde till att sjökrigföringen utvecklades. Man byggde större fartyg som hade kanoner på flera däck. Under 1700-talet var det vanligt att man seglade efter varandra i en kolonn.

Miljön ombord var kall, våt och gungande. Innan hängkojerna infördes på slutet av 1600-talet sov sjömännen intill kanonerna. Det kunde läcka in vatten genom kanonportar och rök från matspisen hörde till vardagen. Straffen var hårda om man bröt mot reglerna. Man åt ur samma kärl vilket ledde till att sjukdomar spred sig snabbt ombord. Handelsskeppen var också utrustade med kanoner eftersom de kunde påträffa konkurrenter, pirater eller fientliga statsmakter. Sammanfattningsvis var livet ombord farligt och obekvämt.  

Ångfartygen konkurrerar från början av 1800-talet

Ångmaskinindustrin som revolutionerade från slutet av 1700-talet ledde till att segel bytes ut mot skovelhjul under 1800-talet. De första ångbåtarna som togs i trafik gick enbart på kanaler, floder och längs kusterna. Dessa ångbåtar kallas för hjulångare och användes nästan enbart till passagerartrafik efter som lastutrymmet främst användes för att förvara kolen till ångpannorna. I mitten av 1800-talet började propellerdrivna ångfartygen konkurrera med segelfartygen på världshaven. På ångfartygen var det bekvämare ombord plus att de var snabbare. Man behövde inte längre ta hänsyn till vindförhållandena som med segelfartygen. Redan vid skiftet till 1900-talet var hälften av fartygen på världshaven ångfartyg. Ångfartygen som kallades atlantågarna var ett flytande palats som speglade tidens klassamhällen. Överst på fartyget fanns storslagna salonger, lyxiga restauranger, träningslokaler och badinrättningar för förstaklassen. Det var även på övre däck som lyxhytterna låg. Hytterna bestod av flera rum med eget tjänstefolk. Desto längre ner på fartygen man kom blev det allt mer oglamoröst, tredjeklassen passagerare sov längst ner i trånga sovlokaler med andra. Även krigsföringen till sjöss förändrades med propellerdrivna pansar fartyg under 1800-talet.  De utrustades med pansarbrytande kanoner i svängbara pansartorn till att få långskjutande kanoner och krigsavståndet ökade till över tio kilometer. Idag finns det stora fraktfartyg som fraktar containrar, lyxfartyg för nöjes kryssningar och mängder av andra fartyg för att ta sig fram på haven mellan kontinenterna.

© 2021 MBAT