Segling för nybörjare

Blog

Segling för nybörjare

Segling var från första början ett påfund där ett tyg spändes på en pinne på båten. På så sätt slapp man paddla lika mycket och båten tog sig framåt snabbare med hjälp av vinden. Denna teknik fortsatte att utvecklas på olika sätt, till exempel att tygstycket kunde spännas ut och ändras riktning på. Ett trekantigt segel i fören möjliggjorde dessutom att båten gick att styra.

Att vinden för något man kan åka på framåt och gör så att man färdas är egentligen det som kallas segling. Det går alltså att segla på andra sätt än just med en båt. Ett segel påverkar alltid färden, men hur den påverkar beror på seglets vinkel i förhållande till vindens riktning. Idag används ordet segla mest för sjöfart, vilket också är det som behandlas i denna skrift. Högersidan i en båt kallas för styrbord och vänstersidan för babord. Hur man styr en båt i förhållande till hur vinden ligger kallas för bog och de olika sätten att segla i förhållande till den kallas läns, kryss, slör och halv vind. Olika segel som finns är försegel, fock och genua, som är de vanligaste. Utöver dessa finns spinnaker och gennaker. Det finns flera olika typer av segelbåtar. Jolle, kölbåt, trimaran och katamaran är de vanligaste. Många barn börjar segla Optimistjolle. Det är en nästan fyrkantig enmansjolle. Med dessa får man tävla upp till en ålder av femton år. Det finns väldigt varierande egenskaper hos olika segelbåtar. Även om det finns bra kompromisser kan det vara svårt att hitta en båt som både passar för familjesemester och som har de bästa seglingsegenskaperna. Därför är det bra att veta vad man är ute efter i det fall man ska hyra eller köpa en segelbåt. De båtar som är av nyare modell är oftast mer rymliga och snabbare än de äldre. Letar man efter en båt som går mjukt passar en långkölad båt bättre, även om den inte går lika snabbt.

För nybörjare som vill prova segling

Det finns många vägar att gå för den som vill lära sig mer om segling. Svenska Seglarförbundet företräder segling när det kommer till segling som idrott. Det är ett specialidrottsförbund för segling specifikt. De erbjuder seglarskolor för nybörjare. Både simkunniga barn, rörelsehindrade, ungdomar och vuxna kan gå seglarskola via Svenska Seglarförbundet. Dit går det även att vända sig för hjälp med skepparexamen, förarintyg eller båtlivsutbildning.

Många som vill prova att segla för nöjes skull, utan att gå en kurs åker på arrangerade seglarresor. Då hyr man en båt med skeppare ombord som ansvarar för båt och segling, men man kan få hjälpa till och man får en chans att se hur seglingen går till. För den riktigt äventyrlige finns det långseglingar som det går att följa med på. På sådana resor kan erfarenheten och seglingskunnandet variera, även om alla oftast har del i att segla båten. Rolig fakta är att segelfartygen för länge sedan fungerade lite som internet gör idag utifrån ett kunskapsspridande perspektiv. Via de som seglade runt jorden spreds information om uppfinningar, språk, maträtter, djur och växter och andra nyheter.

© 2021 MBAT