Båtkörkort

Blog

Båtkörkort

Tycker man om livet ute på sjön så kan det vara smart att skaffa båtkörkort. I dag är det inte krav på att man måste ha ett båtkörkort när man kör ute på sjön men det är såklart ändå bra att ha det samt att det också är troligt att det kommer bli ett krav i framtiden. Vad som däremot är ett krav är att man ska följa sjölagen men frågan är hur många som känner till exakt vilka lagar det är man ska följa när man kör ute på sjön. Exempelvis så är det olagligt att köra båt om man har alkohol i blodet. Om båtkörkort ska bli ett krav är något som har diskuterats under en längre tid men än så länge är det inga krav på att man måste ha körkort för att få tillåtelse att köra båt i den svenska skärgården. Många som aktivt kör båt ute på sjön brukar däremot vilja ha båtkörkort och det är bra att många vill ha det eftersom det såklart ökar säkerheten ute på sjön även om inte alla som kör ute på sjön har något båtkörkort.

För att det ska bli ett krav på båtkörkort så måste frågan upp i svenska riksdagen. Av de utredningar som har gjorts i frågan så är de flesta överens om att det vore bra om det blev krav på båtkörkort vilket gör att det känns troligt att det kommer bli ett krav på båtkörkort i framtiden men när det blir är än så länge mycket oklart. När frågan faktiskt har kommit upp så har främst de borgliga partierna inte vart speciellt positiva till ett framtida båtkörkort men trotts detta så tror man att det ända kommer att bli ett krav förr eller senare eftersom det skulle stärka säkerheten ute på sjön och säkerhet är såklart något som man alltid bör sträva efter.

Varför båtkörkort om det inte är ett krav?

Det är många som väljer att skaffa båtkörkort även fast det idag inte är ett krav så varför väljer ändå många att skaffa ett båtkörkort när det inte är ett måste att ha ett? Dels så väljer många att skaffa ett båtkörkort för att ha bevis på att de har teoretiska kunskaper i hur man kör båten men också för att det är viktigt att känna till alla lagar. De som ha båtkörkort kommer med största sannolikhet att göra att det känns lite säkrare ute på sjön och troligen kommer det kännas lite tryggare att åka båt med någon som faktiskt känner till alla regler. Det skulle såklart inte vara lika tryggt att åka bil med någon som inte har körkort så varför då köra båt när man troligen inte har koll på alla regler ute på sjön. Man tror att olyckor kommer att minska ju fler som har båtkörkort eftersom det kommer göra att fler och fler känna till alla regler som man bör följa ute på sjön. För ett säkrare liv ute på sjön är det smart att skaffa båtkörkort även fast det idag inte är ett krav.

© 2021 MBAT