Sjöfartens historia

Jordens yta består nästan av tre fjärdedelar vatten och skeppet har haft en stor betydelse för människans utveckling genom historian. De tidiga civilisationerna i Egypten och Mesopotamien tog sig farm genom floderna. Den bördiga jorden längs floderna bidrog även till att människan kunde bosätta sig. Det fanns sjömän innan det fanns jordbrukare. Sjöfarten har fått sin stora betydelse genom att det är lättare att transportera tyngre saker till sjöss än på en landsväg. Även undervattensarkeologin bevisar sjöfartens betydelse, där man bland annat har påträffat olika vrak. Det äldsta lermodellen av ett segelfartyg är daterat till 3500 f kr. Skeppets betydelse finns även på en del ristningar från de tidiga civilisationerna. Exempel i Sverige finns det hällristningar med skepp. Från Skandinavien var vikingarna kända som handelsmän som kommer med sina skepp.

Sjöfartens historia

Segelfartygens stormaktstid 1500- till mitten av 1800-talet

På 1400-talet byggde man fartyg som både var sjödugligare och större med en ny skepps teknik. Under denna period utvecklades även navigeringsredskapen, kartorna blev mer pålitliga och kompassen anpassades för sjöfart. Utvecklingen av fartygen gjorde så att man kunde färdas på öppna hav och ha en tyngre last. Nya handelsvägar och kontinenter upptäcktes. Genom koloniseringen ökade fjärrhandeln och rivaliteten kraftigt. Krigen blev fler och större än de tidigare i jakten på kolonierna, vilket ledde till att sjökrigföringen utvecklades. Man byggde större fartyg som hade kanoner på flera däck. Under 1700-talet var det vanligt att man seglade efter varandra i en kolonn.

Segelfartygens stormaktstid 1500- till mitten av 1800-talet

Miljön ombord var kall, våt och gungande. Innan hängkojerna infördes på slutet av 1600-talet sov sjömännen intill kanonerna. Det kunde läcka in vatten genom kanonportar och rök från matspisen hörde till vardagen. Straffen var hårda om man bröt mot reglerna. Man åt ur samma kärl vilket ledde till att sjukdomar spred sig snabbt ombord. Handelsskeppen var också utrustade med kanoner eftersom de kunde påträffa konkurrenter, pirater eller fientliga statsmakter. Sammanfattningsvis var livet ombord farligt och obekvämt.  

Ångfartygen konkurrerar från början av 1800-talet

Ångmaskinindustrin som revolutionerade från slutet av 1700-talet ledde till att segel bytes ut mot skovelhjul under 1800-talet. De första ångbåtarna som togs i trafik gick enbart på kanaler, floder och längs kusterna. Dessa ångbåtar kallas för hjulångare och användes nästan enbart till passagerartrafik efter som lastutrymmet främst användes för att förvara kolen till ångpannorna. I mitten av 1800-talet började propellerdrivna ångfartygen konkurrera med segelfartygen på världshaven. På ångfartygen var det bekvämare ombord plus att de var snabbare. Man behövde inte längre ta hänsyn till vindförhållandena som med segelfartygen. Redan vid skiftet till 1900-talet var hälften av fartygen på världshaven ångfartyg. Ångfartygen som kallades atlantågarna var ett flytande palats som speglade tidens klassamhällen. Överst på fartyget fanns storslagna salonger, lyxiga restauranger, träningslokaler och badinrättningar för förstaklassen. Det var även på övre däck som lyxhytterna låg. Hytterna bestod av flera rum med eget tjänstefolk. Desto längre ner på fartygen man kom blev det allt mer oglamoröst, tredjeklassen passagerare sov längst ner i trånga sovlokaler med andra. Även krigsföringen till sjöss förändrades med propellerdrivna pansar fartyg under 1800-talet.  De utrustades med pansarbrytande kanoner i svängbara pansartorn till att få långskjutande kanoner och krigsavståndet ökade till över tio kilometer. Idag finns det stora fraktfartyg som fraktar containrar, lyxfartyg för nöjes kryssningar och mängder av andra fartyg för att ta sig fram på haven mellan kontinenterna.

Segling för nybörjare

Segling var från första början ett påfund där ett tyg spändes på en pinne på båten. På så sätt slapp man paddla lika mycket och båten tog sig framåt snabbare med hjälp av vinden. Denna teknik fortsatte att utvecklas på olika sätt, till exempel att tygstycket kunde spännas ut och ändras riktning på. Ett trekantigt segel i fören möjliggjorde dessutom att båten gick att styra.

Segling för nybörjare

Att vinden för något man kan åka på framåt och gör så att man färdas är egentligen det som kallas segling. Det går alltså att segla på andra sätt än just med en båt. Ett segel påverkar alltid färden, men hur den påverkar beror på seglets vinkel i förhållande till vindens riktning. Idag används ordet segla mest för sjöfart, vilket också är det som behandlas i denna skrift. Högersidan i en båt kallas för styrbord och vänstersidan för babord. Hur man styr en båt i förhållande till hur vinden ligger kallas för bog och de olika sätten att segla i förhållande till den kallas läns, kryss, slör och halv vind. Olika segel som finns är försegel, fock och genua, som är de vanligaste. Utöver dessa finns spinnaker och gennaker. Det finns flera olika typer av segelbåtar. Jolle, kölbåt, trimaran och katamaran är de vanligaste. Många barn börjar segla Optimistjolle. Det är en nästan fyrkantig enmansjolle. Med dessa får man tävla upp till en ålder av femton år. Det finns väldigt varierande egenskaper hos olika segelbåtar. Även om det finns bra kompromisser kan det vara svårt att hitta en båt som både passar för familjesemester och som har de bästa seglingsegenskaperna. Därför är det bra att veta vad man är ute efter i det fall man ska hyra eller köpa en segelbåt. De båtar som är av nyare modell är oftast mer rymliga och snabbare än de äldre. Letar man efter en båt som går mjukt passar en långkölad båt bättre, även om den inte går lika snabbt.

För nybörjare som vill prova segling

Det finns många vägar att gå för den som vill lära sig mer om segling. Svenska Seglarförbundet företräder segling när det kommer till segling som idrott. Det är ett specialidrottsförbund för segling specifikt. De erbjuder seglarskolor för nybörjare. Både simkunniga barn, rörelsehindrade, ungdomar och vuxna kan gå seglarskola via Svenska Seglarförbundet. Dit går det även att vända sig för hjälp med skepparexamen, förarintyg eller båtlivsutbildning.

För nybörjare som vill prova segling

Många som vill prova att segla för nöjes skull, utan att gå en kurs åker på arrangerade seglarresor. Då hyr man en båt med skeppare ombord som ansvarar för båt och segling, men man kan få hjälpa till och man får en chans att se hur seglingen går till. För den riktigt äventyrlige finns det långseglingar som det går att följa med på. På sådana resor kan erfarenheten och seglingskunnandet variera, även om alla oftast har del i att segla båten. Rolig fakta är att segelfartygen för länge sedan fungerade lite som internet gör idag utifrån ett kunskapsspridande perspektiv. Via de som seglade runt jorden spreds information om uppfinningar, språk, maträtter, djur och växter och andra nyheter.